DE DIGITALE BAROMETER VAN DE FEDERALE OVERHEID

Een overzicht van de graad van digitalisering van onze diensten en hun gebruik

Digitaal Gebruik

Burger Gebruik Index

Sep/Okt 2017
218,92
Nov/Dec 2014100 Zie Evolutie

Bedrijf Gebruik Index

Sep/Okt 2017
169,7
Nov/Dec 2014100 Zie Evolutie

Overheid Gebruik Index

Sep/Okt 2017
137,33
Nov/Dec 2014100 Zie Evolutie

eHealth Gebruik Index

Sep/Okt 2017
146,49
Nov/Dec 2014100 Zie Evolutie

Digitale Besparingen

EVOLUTIE CUMULATIEVE JAARLIJKSE LASTENDALING PER DOELGROEP

Voor de berekening van de administratieve lastenbesparingen voor burgers werden volgende eGovernment toepassingen onderzocht: Elektronische stempelkaart, Police-On-Web, eBirth, Elektronische Dienstencheques, Tax-On-Web, MijnDossier en MyRent.

Voor de berekening van de administratieve lastenbesparingen voor ondernemingen werden volgende eGovernment toepassingen onderzocht : BIZTAX, Vierde weg, e-Depot, e-Griffie, Digichambers & MyRentPro.

Voor meer informatie: http://www.vereenvoudiging.be

Jaarlijkse besparing per dienst

DIGITALE OPENHEID

Open Data Barometer

READINESS 2015 2016 2017
SCORE 34% 48% 66%
PUNTEN (op een totaal van 1500) 422 640 990
RANKING 23 23 22
Download Rapport voor België (.PDF 929Ko)

Mobile -ID
Mobiele identificatie doet zijn intrede op de Belgische markt.

Identificatie vandaag

mobile

Om toegang te krijgen tot online overheidstoepassingen, beschikken burgers momenteel over betrouwbare identificatiemogelijkheden - digitale sleutels – van CSAM (de toegangspoort tot de diensten van de overheid) aangeboden door FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA).

Als burger kan je aanmelden met verschillende digitale sleutels zoals de elektronische identiteitskaart of een afgeleide digitale sleutel zoals een token, een time based one time password (TOTP), een SMS one time password of de eID unconnected oplossing.

Om deze afgeleide digitale sleutels te activeren is er steeds een initiële identificatie, via een kaartlezer, vereist van de elektronische identiteitskaart. Via deze digitale sleutels is het ook mogelijk om aan te melden op een smartphone, maar dit is relatief complex en weinig gebruiksvriendelijk.

Mobiele identificatie van morgen

Daarom bieden we gebruikers nu de mogelijkheid van mobiele identificatie aan, die je op eenvoudige en snelle wijze toelaat om met je smartphone of tablet aan te melden bij online overheidstoepassingen. Hiervoor is een afgeleide digitale sleutel niet nodig en wordt het proces dus veel eenvoudiger.

Het aanbieden van een mobiele identificatie vormt een essentiële hefboom voor een digitale en verbonden overheid en behoort tot de doelstellingen van het digitale plan van Minister De Croo “Digital Belgium”.

Om mobiele identificatie mogelijk te maken, heeft de FOD BOSA het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 ontwikkeld. Dit KB voorziet in de erkenning van private elektronische identificatiediensten, voornamelijk mobiele diensten. Samenwerking met private partners zorgt ervoor dat de overheid haar kosten onder controle kan houden en innovatie stimuleren. Deze externe identificatiediensten, ontwikkeld en uitgebaat door de privésector, worden toegevoegd aan het CSAM platform van de FOD BOSA en zijn een aanvulling op de reeds bestaande set van beschikbare digitale sleutels.

Het koninklijk besluit beschrijft de erkenningsvoorwaarden, de procedure en de rechten en plichten van de erkenning.

Het erkennen van deze private elektronische identificatiediensten biedt een meerwaarde voor de gebruiker, aangezien dezelfde identificatieservice gebruikt kan worden dan diegene die ze gebruiken om zich aan te melden op private online toepassingen, zoals bijvoorbeeld hun bank, online winkel, ...

Dankzij deze mobile identificatie apps kan elke Belg online ondubbelzinnig zijn identiteit bewijzen (ik ben wie ik zeg te zijn), of hij nu een betaling in een webshop doet of online een overheidsformulier invult/zendt.

Er zijn vandaag al een aantal online identificatietoepassingen van privéspelers beschikbaar op de markt. Andere privébedrijven zijn nog volop bezig met de ontwikkeling hiervan.

“Elke kandidaat voor erkenning van een private elektronische identificatiedienst dient een dossier voor erkenning in te dienen. Meer informatie hierover is te vinden op https://bosa.belgium.be/nl/nieuws/koninklijk-besluit-van-22-oktober-2017”. Binnenkort wordt de erkenning van de eerste private elektronische identificatiedienst verwacht. U verneemt het op deze website.

LINKS